Subsidies

De stichting kan subsidies verlenen krachtens de bepalingen vastgelegd in de statuten. Subsidie aanvragen dienen te voldoen aan de hieronder genoemde criteria. Het stichtingsbestuur is vrij aanvragen zonder commentaar af te wijzen. Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten van kunsten of wetenschappen, bij voorkeur op het gebied van de toegepaste kunsten, in het bijzonder die van de oude en moderne keramiek. Aanvragers dienen de Nederlandse nationaliteit te bezitten dan wel Nederlands rechtspersoon.

Criteria subsidieaanvragen:

1. Projecten kunnen zijn:

  • Publicaties
  • Tentoonstellingen
  • Inrichtingen
  • Werkuitvoering
  • Onderzoek

2. jaarlijkse Van Achterbergh prijs;
3. Projecten moeten eenmalig zijn; 
4. Exploitatietekorten komen niet in aanmerking;
5. Een subsidietoekenning is maximaal twee jaar geldig;
6. Het op de website toegevoegde aanvraagformulier moet geheel ingevuld worden verzonden.

Klik hier voor het aanvraagformulier