Restauratie Meissen-kroonluchter Huis Willet-Holthuysen

Restauratie Meissen-kroonluchter Huis Willet-Holthuysen

Recent heeft het bestuur van de Stichting Van Achterbergh-Domhof een bezoek gebracht aan Huis Willet-Holthuysen aan de Herengracht in Amsterdam. Het bestuur was hier uitgenodigd om een negentiende-eeuwse porseleinen kroonluchter van de Duitse fabriek Meissen te bekijken. De kroonluchter is recent gerestaureerd en de Stichting Van Achterbergh-Domhof heeft mede bijgedragen aan de kosten van de restauratie. In de jaren zeventig was de kroonluchter ernstig beschadigd geraakt en na die tijd lagen de onderdelen ervan in het depot. In 2021 werd besloten tot restauratie van de kroonluchter en werd ook een subsidieaanvraag ingediend bij onze stichting. Inmiddels is de kroonluchter in ere hersteld en hangt deze op de oorspronkelijke plek in de tuinkamer van het herenhuis, precies zoals deze in de negentiende eeuw ook te bewonderen was.

 

Huis Willet-Holthuysen
Huis Willet-Holthuysen aan Herengracht 605 in Amsterdam, een rijksmonument, is een voor het publiek geopend grachtenpand met volledig ingerichte stijlkamers. Het museum geeft een beeld van het leven in een chic pand aan de Amsterdamse grachtengordel in de achtiende en negentiende eeuw. Het wordt beheerd door het Amsterdam Museum. Het museum heeft een aanzienlijke collectie zilver, keramiek, glaswerk, meubelen, boeken en kunstwerken. Naast de permanente collectie worden op de eerste verdieping wisselende tentoonstellingen gehouden.