Stichting Van Achterbergh - Domhof

Stichting Van Achterbergh - Domhof

De stichting beheert de nalatenschap van de oprichter, J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). Sinds de oprichting in 2005 houdt de stichting zich bezig met de behartiging van de doelstellingen zoals in de statuten omschreven: “de bevordering van kunst en wetenschap, speciaal op het gebied van de zogenaamde toegepaste kunsten, in het bijzonder die van de oude en moderne keramiek”. Tweejaarlijks wordt de Van Achterbergh prijs toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de promotie van keramiek. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd bij de stichting. Voor meer informatie over de voorwaarden zie de pagina subsidieaanvragen

Nieuws

Collectie

De hier te raadplegen collectie is een selectie uit de oorspronkelijke verzameling moderne keramiek van Van Achterbergh.