Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

Aanvragen moeten betrekking hebben op projecten van kunsten of wetenschappen, bij voorkeur op het gebied van de toegepaste kunsten, in het bijzonder die van de oude en moderne keramiek. 

De Stichting kan subsidies verlenen krachtens de bepalingen vastgelegd in de statuten. Subsidie aanvragen dienen te voldoen aan de hieronder genoemde criteria. Het stichtingsbestuur is vrij aanvragen zonder commentaar af te wijzen.

Aanvragen EKWC
Subsidie-aanvragen voor een residency/werkperiode bij het EKWC dienen rechtstreeks te worden ingediend bij het EKWC. Jaarlijks dragen zij vijf kunstenaars voor bij de Stichting Van Achterbergh-Domhof, die wat hen betreft in aanmerking komen voor een subsidie.

CRITERIA SUBSIDIEAANVRAGEN:

1. Projecten kunnen zijn:

  • Publicaties
  • Tentoonstellingen
  • Inrichtingen
  • Werkuitvoering
  • Onderzoek

2. Projecten moeten eenmalig zijn; 
3. Exploitatietekorten komen niet in aanmerking;
4. Een subsidietoekenning is maximaal twee jaar geldig;
5. Het op de website toegevoegde aanvraagformulier moet geheel ingevuld worden verzonden.

 

Velden met (*) zijn verplicht.