Van Achterbergh-prijs uitgereikt aan Alexandra Engelfriet

Van Achterbergh-prijs uitgereikt aan Alexandra Engelfriet

In de Grote Kerk in Leeuwarden is zaterdag 10 september jl. de Van Achterbergh-prijs uitgereikt aan kunstenaar en performer Alexandra Engelfriet (1959). Zij ontving de Van Achterbergh-prijs voor haar gehele oeuvre en in het bijzonder voor haar performances en grootschalige projecten.

Volgens de jury combineert zij een grote technische beheersing met een poëtische inslag, waarbij vormen en processen uit de natuur een steeds grotere rol zijn gaan spelen. ‘Engelfriet durft de toegepaste vorm van keramiek los te laten om zichzelf letterlijk en figuurlijk in het materiaal klei onder te dompelen. Zij geeft zichzelf volledig over aan de klei, zowel fysiek als mentaal, en gaat helemaal op in de aarde. Zij raakt hiermee aan de fundamenten van de Stichting Van Achterbergh-Domhof: de wisselwerking tussen mens en klei, en de vraag waar klei eindigt en keramiek begint.’

 

Alexandra Engelfriet
Alexandra Engelfriet is een gerenommeerd en prijswinnend kunstenaar en performer. Ze studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. In 2015 won Engelfriet brons op de Gyeonggi International Ceramic Biennale in Zuid-Korea. Haar werk is onder andere opgenomen in de collecties van het Victoria and Albert Museum in London en Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Ook was het werk van Engelfriet te zien in Keramiekmusuem Princessehof in de tentoonstelling Sexy Ceramics (2016), toen bekleedde ze de wanden van een tentoonstellingszaal met klei.

Van Achterbergh-prijs
De Van Achterbergh-prijs is ingesteld ter nagedachtenis aan de oprichter van de stichting, de keramiekverzamelaar en –kenner J.W.N. van Achterbergh (1928-2009). In 2009 liet hij zijn vermogen na aan de stichting Van Achterbergh-Domhof, die tot doel heeft ondersteuning van kunsten en wetenschap, in het bijzonder de keramische kunsten. Het stichtingsbestuur benoemt de laureaat op grond van een rapport, uitgebracht door een onafhankelijke jury die dit jaar bestond uit Annemie Boissevain, Ilona Broeseliske, Rob Driessen, Nora Leijen en Henk Trumpie. 

Tentoonstelling Keramiekmuseum Princessehof
Ter gelegenheid van deze onderscheiding presenteert Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden van 10 september 2022 tot en met 9 april 2023 de tentoonstelling Van Achterberghprijs 2022: Alexandra Engelfriet. Op deze tentoonstelling toont het Princessehof drie toonaangevende films van de kunstenaar. In deze films vormt Engelfriet de ongebakken klei met haar hele lichaam tot karakteristieke vormen.

Fotografie: Lucas Kemper

Voor meer informatie over het werk van Alexandra Engelfriet zie haar website.