catalogus 120

catalogus 120

catalogus 120

Kunstenaar
Jan van der Vaart
Datering
1931-2000

CVA 475
Cylindrische pot met dubbele kraag
Steengoed, gedraaid
Glazuur
20,5 x 12,5 cm
1960
Literatuur:Mededelingenblad (33), afb. 15
Pottenkijker 9
Jan van der Vaart 1991, p. 73
In bruikleen van de Stichting van Achterbergh-Domhof aan Museum het Princessehof

Al drie jaar na het ontstaan van deze pot beschreef Van Achterbergh het stuk in het Mededelingenblad (33) als volgt: “Een pot, die in Van der Vaarts oeuvre reeds klassiek geworden is en die de maker laat zien in de volle kracht van zijn pottenbakkersmeesterschap. Voor alles geeft het stuk een indruk van nobele eenvoud, die het tegendeel van armoedigheid is en die alleen bereikt wordt door het weglaten van elk teveel….De sterk cylindrische vorm is niet star doorgevoerd maar wordt om een mogelijk te grote strakheid te vermijden op voorzichtige wijze doorbroken. Niet aan de voet of de lip is de pot overigens verwijd, maar even boven het midden, bij de aanzet van de eerste kraag, waar naar onder toe de ondervorm een weinig is uitgelopen en vanwaar onmiddellijk de versmalling van het kragensysteem begint,
Dit knappe spelen binnen de marge van nog geen centimeter verraadt een vakmanschap van jaren en is een goed staal van draaitechniek. De toepassing van de dubbele kraag is verbluffend persoonlijk, een vondst, die een des makers beste blijft, hoe voor de hand liggend zij ook schijnen moge.”

De krant was in 1962 al net zo lyrisch in een recensie van de tentoonstelling 6 Amsterdamse pottenbakkers: “Een pot met dubbele kraag grotendeels in geel glazuur is een goed voorbeeld van de wijze, waarop Van der Vaart uitgebalanceerde vormverhoudingen weet te bereiken op een vitale wijze.”

Deze belangrijke pot werd door Van Achterbergh samen met een groot aantal andere stukken gekocht op een expositie in Galerie d’Eendt in Amsterdam in november 1960.

Meer objecten

Terug naar zoekresultaat