catalogus 104

catalogus 104

catalogus 104

Kunstenaar
Jan de Rooden
Datering
1931

CVA 207
Libelle/ Euromast
Aardewerk, gedraaid
engobe
31 x 12 cm
1961
Literatuur: Mededelingenblad (32), afb. 24
Pottenkijker 15
Spruit Ledeboer 1976, p. 279, afb 225
Jan de Rooden 1991, fig. 5


Na het meesterlijk debuut, zoals Van Achterbergh de tentoonstelling in 1959 noemde, is een volgende fase van experimenteren in elk opzicht aangebroken. Dit stuk is er een gelukkig voorbeeld van. Van Achterbergh was er lyrisch over en beschreef het in het Mededelingenblad (32) uitvoerig:
“Dit stuk toont in uitersten de voorliefde van De Rooden voor de strakke vorm. Het is meer een abstracte plastiek, bijna zelfs een bouwkundige modelstudie, dan een ceramisch gebruiksvoorwerp.
Jan de Rooden kneedde het kunstvol op, wat gezien de dunheid van de wanden en de plaatsing en breedte van de schijven een krachttoer is geweest”.
Ook de eeuwigdurende titeldiscussie die bij dit stuk hoort, werd reeds in 1963 beschreven:
“De maker wil de elegantie van het stuk beklemtonen door de naam “Libelle”. De verzamelaar, die het verwierf, noemde het –kennelijk meer bouwkundig dan biologisch ingesteld- “Euromast”. Onder die naam sprak het bepaald tot het Rotterdamse chauvinisme. In 1962 verscheen het als embleem van de prachtige Boymans tentoonstelling der zes Amsterdamse pottenbakkers in de Rotterdamse kranten.”

Meer objecten

Terug naar zoekresultaat