Catalogus 38

Catalogus 38

Catalogus 38

Kunstenaar
Hans de Jong
Datering
1932-2011

CVA 0002
Anne and the King of Siam (The King and I)
Aardewerk, gevormd
Ingekrast, glazuur
Anne: 39 x 12 cm
King: 38,5 x 27 cm
1960

Literatuur: Mededelingenblad (35), nr. I (the King)
Pottenkijker 2
Hans de Jong 1976, nr. 2
In bruikleen van de Stichting van Achterbergh-Domhof aan Museum het Princessehof


De vorst en zijn eega zijn net als het gele paard (cat.nr. 37) in het Franse atelier van Madeline Joly in Villefranche ontstaan. Bij de beschrijving ervan in 1964 gaf Van Achterbergh een kort resumé van de gebruikte materialen en werkwijzen, de standaarduitrusting van een Franse pottenbakkerswerkplaats: “Hier is alles eerder dan fraai of briljant op zijn best niets anders dan tolerabel fabrieksmatig.” Het gebruik van industrieglazuren en een in de ogen van Van Achterbergh minderwaardige klei kon de goedkeuring van de verzamelaar niet wegdragen. Hij verwachte echter dat De Jong Maar omdat deze werkwijze Hans de Jong dierbaar was zou hij die niet snel verlaten zo was de verwachting van Van Achterbergh. Hij wees in dit verband op de dan net in zwang komende kunsthistorische kreet Pop Art. Een grap die een dubbele verwijzing heeft, enerzijds naar de vele verbeeldingen van poppen door Hans de Jong en anderzijds naar het gebruik van populaire materialen.

Meer objecten

Terug naar zoekresultaat