Catalogus 136

Catalogus 136

Catalogus 136

Kunstenaar
Franz Wildenhain

CVA 897
Servies
Steengoed gedraaid
Glazuur

Kan 16 x 21 x 12 cm
Melkkan 9 x 11 x 9 cm
Kop 7 x 9,5 cm
Schotel 3 x 14
In bruikleen van de Stichting van Achterbergh-Domhof aan Museum het Princessehof


Van de van oorsprong Duitse Franz Wildenhain bezat Van Achterbergh een grote pot die vervaardigd was in atelier het Kruikje in Putten (CVA…).
Dit servies dat, dankzij bemiddeling van Dorris Kuyken in 1979 voor de somma van 950 gulden kon worden aangekocht, beschouwde hij als een curiosum.
Het wijkt af van de gebruikelijke Wildenhain serviezen zoals die werden vervaardigd in Putten tussen 1933 en 1947. Waarschijnlijk sprak het Van Achterbergh aan vanwege de majolica techniek.
Het gebruik van deze techniek door het echtpaar Wildenhain was voor Luigi de Lerma direct na de oorlog aanleiding om Wildenhain van plagiaat te beschuldigen. Hij zag het als concurrentie voor het majolica tafelgoed dat hij toen wilde produceren. Wanneer het servies vergeleken wordt met de pot in dezelfde techniek van De Lerma (cat.nr. 60) is deze beschuldiging begrijpelijk. Door het vertrek van het echtpaar Wildenhain naar de Verenigde Staten in 1947 is het hierbij gebleven en kan dit servies als unicum worden beschouwd.

Meer objecten

Terug naar zoekresultaat